Imprimare pagina

Naša ponuda

Goerg & Schneider mase za livenje i grncarsko kolo

Goerg & schneider mase za livenje i grnčarsko kolo
Oznaka             Vrsta i način primene Oblast žarenja (step.C) Boja Skupljanje (%/step.C)
GuS 11 Masa za livenje kamenine 1000 - 1180 bela-krem 7,9/1000
GuS 33 plastična  Masa 980 - 1040  bela   
GuS 33 Masa za livenje kamenine 980 - 1040 bela 5,8/1000
GuS 411 Masa za livenje kamenine 1000 - 1150 bela-krem 5,0/1000
GuS 120 Masa za livenje kamenine 980 - 1110 crvena 8,2/1000
GuS 24 Masa za kameninu na grnčarskom točku 1000 - 1110 krem 8,6/1000
GuS 208 Masa za livenje kamenine 1000 - 1300 bela-krem 9,6/1200
GuS 208 Masa za kameninu na grnčarskom kolu 1000 - 1300 bela-krem 9,6/1200
GuS 245 Masa za kameninu na grnčarskom kolu 1000 - 1150 bela-krem 10,0/1100
GuS 245 Masa za livenje kamenine 1000 - 1150  bela-krem 7,5/1000
GuS 435 Masa za livenje kaljeva + šamot 1000 - 1180 bela 3,5/1000
GuS 366 Masa  980 - 1120 crna
GuS 441 Masa  1000 - 1100 bela
GuS 435 Masa 1000 - 1180 bela
 
GuS 11

GuS 33
 
GuS 411
 
GuS 120
 
GuS 24
 
GuS 208 kolo
 
GuS 208 slip
 
GuS 245 kolo
 
GuS 245 slip
 
GuS 435
 
GuS 365
 

GuS 395

 
GuS 264

GuS 355 

GuS 441 
 

                          

Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Tehnički podaci keramičkih masa
Otečljavanje masa Goerg & Schneider
Masa za livenje No 411
Creaton Nr 245 - Properties (na engleskom jeziku)
Creaton Nr 245 - Defloculation Recommandation (na engleskom jeziku)
Plastična masa GuS 234 - Tehnički podaci
Papirna glina
Partneri