Imprimare pagina

Naša ponuda

Dolapix PC 67  


          Može se koristiti za mase koje se teško otečljavaju, ili za otečljavanje ponovo korišćenog otpada (špena). Daje široku oblast tečljivosti, i deluje protiv tiksotropije. Omogućava izradu šlikera sa visokim sadržajem suve materije. 

Hemijska karakterizacija: Na-so polikarbonskih kiselina

          Tečnost žućkaste boje, koja se lako meša sa vodom. Preporučena količina: 0,05 - 0,1 %. Veoma je efikasan otečljivač; dozirati ga slipu oprezno, u malim količinama. 


Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Dolapix PC 67 (na engleskom jeziku)
Partneri