Imprimare pagina

Naša ponuda

Filc od keramičkih vlakana, 1250-1500 step.C

Materijal Fiberfrax (R) Durafelt filceva je keramičko vlakno (Glavni sastojci: SiO2, Al2O3 i ZrO2). Lak je, fleksibilan, elastičan, sa homogenom strukturom. Lako se seče i štancuje.

UPOTREBA

Za visokotemperaturne zaptivke, oblaganje formi za livenje, izolaciju sistema za transport tečnih metala, izolaciju dilatacionih zazora.

KARAKTERISTIKE

- Velika toplotna izdržljivost, otpornost prema toplotnim šokovima
- Fleksibilnost, savitljivost, mogućnost sečenja
- Nizak toplotni kapacitet
- Mala težina

TEHNIČKI PODACI
Radna temperatura 1250, 1400, 1500 step.C (u zavisnosti od tipa)
Temperatura omekšavanja 1800 step.C
Gustina 110 ... 300 kg/m3 (u zavisnosti od tipa)
Koeficijent toplotne provodljivosti

0,08 ... 0,01 W/m step.K (na 600 step.C)
0,17 ... 0,2 W/m step.K (na 1000 step.C)Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Vatrostalni filc FIBERFRAX
Partneri