Imprimare pagina

Naša ponuda

Pretopljeno keramičko vlakno, 1240-1400 step.C

          Fiberfrax (R) Pretopljeno vlakno izrađuje se od keramičkih vlakana, penasto je lak, materijal nalik na vatu. Glavni sastojci: SiO2, Al2O3 i ZrO2. Neosetljiv je na hemijske uticaje (izuzetak čine: vodonikfluoridi, fosforne kiseline i koncentrovane alkalije).

UPOTREBA

- Oblaganje dimnjaka
- Zaptivanje dilatacionih zazora
- Izolacija vagona peći
- Masa za livenje
- Sredstvo za filtraciju

TEHNIČKI PODACI
Radna temperatura 1250 ... 1300 step.C (u zavisnosti od tipa)
Tačka topljenja 1800 step.C
Debljina niti 2,1 ... 3,2 mikrona
PAKOVANJE
U polietilenskim vrećama od 20 i 25 kgDokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Pretopljeno vatrostalno vlakno FIBERFRAX
Partneri