Imprimare pagina

Naša ponuda

Predfabrikovani moduli; 1230, 1430, 1550 step.C


          Modeli tipa Fiberfrax (R) PRISMO RX1, RX2, RX3 i MX, sastoje se iz segmenata od keramičke mante položenih jedne na drugo; sa patentiranim elementima za pričvršćivanje na hladnoj strani. Fizičke i hemijske karakteristike im se poklapaju sa karakteristikama mante Fiberfrax (R). 

UPOTREBA

- Oblaganje industrijskih peći
- Toplotna izolacija livačkih- i peći za petrohemiju
- Toplotna izolacija poklopca livačkog lonca
- Vatrostalna postava na mestima koja su izložena jakoj toploti 

TEHNIČKI PODACI 
Radna temperatura 500 ... 1450 step.C (u zavisnosti od tipa)
Temperatura omekšavanja 1740 step.C
Gustina 128 kg/m3, 190 kg/m3, 210 kg/m3
Koeficijent toplotne provodljivosti

0,10 W/m step.K (na 600 step.C)
0,18 W/m step.K (na 1000 step.C)

Linearno skupljanje

< 3%, na 1450 step.C, za 24 sata

PODACI O TOPLOTNOJ IZOLACIJI 
Debljina (mm) 100 150 200 250 300
Topla strana (step.C) H (step.C) Q (W/m2) H Q H Q H Q H Q
800 80 740 65 500 56 380 50 310 46 270
900

92

900 74 610 64 460 57 370 51 310
1000

104

1100 84 740 72 560 63 460 57 370
1100

-

- 95 890 81 680 71 550 64 450
1200

-

- 106 1100 90 830 79 670 72 550
1300

-

- - - 102 1000 90 800 80 670

H - Temperatura hladne strane (step.C)
Q - Gubitak toplote (W/m2)
Temperatura okoline: 20 step.C

DIMENZIJE
- 300 x 300 x 250 ... 350 mmDokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
PRISMO User Manual (na engleskom jeziku)
Predfabrikovani vatrostalni moduli FIBERFRAX
Partneri