Imprimare pagina

Naša ponuda

Filc, 1100 step.C


          Insulfrax (R) Filc je ekološki, "zeleni" proizvod na bazi Ca-Mg-silikata. Podjednako je pogodan za primenu u industriji, automobilskoj industriji i domaćinstvu. Sadrži malo, maksimum 10 % organskog veziva.

OBLAST PRIMENE

- Toplotna zaštita sredstava u industriji i domaćinstvu
- Zaptivanja
- Potporna izolacija kod popunjavanja zazora
- Toplotna izolacija izduvnog sistema kod kola

KARAKTERISTIKE

- Odlična postojanost prema toploti
- Mala težina, fleksibilnost
- Dobra toplotna i zvučna izolacija
- Dobro se seče i kroji 

TEHNIČKI PODACI 
Radna temperatura 1100 step.C
Gustina 170 ... 270 kg/m3
Koeficijent toplotne provodljivosti

0,11 W/m step.K (na 400 step.C)
0,15 W/m step.K (na 800 step.C)

PAKOVANJE
Ploča ili smotak Širina x Dužina     610 x 1000 ili 1000 x 1250 mm

Debljina                 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 25 mmDokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Vatrostalni filc INSULFRAX
Partneri