Imprimare pagina

Naša ponuda

Proizvodi od keramičkih vlakana - Familija proizvoda Fiberfrax


- Manta od keramičkih vlakana, 1250 - 1430 step.C
- Akustična manta - toplotni i zvučni izolator, 1250 step.C
- Pretopljeno keramičko vlakno,1210 - 1400 step.C
- Filc od keramičkih vlakana, 1250 - 1500 step.C
- Papir od keramičkih vlakana, 1250 step.C
- Ploča, 1260 - 1400 step.C
- Predfabrikovani moduli; 1230, 1430, 1550 step.C
- Vatrostalni lepkovi i premazi, 900 - 1500 step.C
- Vatrostalni materijali za popunjavanje, 1200 - 1400 step.C

KORISNI TEHNIČKO-INFORMATIVNI MATERIJALI
1. Rad sa keramičkim vlaknima (PDF download)

Partneri