Imprimare pagina

ISO Sertifikat

          Ovim putem Vas obaveštavamo, da smo kao deo razvojnih aktivnosti pokrenutih u zadnje vreme, izradili novi Sistem upravljanja kvalitetom u Društvu, prema odredbama međunarodnog standarda ISO 9001:2000; za oblast proizvodnje osnovnih keramičkih materijala i prodaje.

          Rezultat ovog razvojnog posla je višestrano sagledan i proveravan od strane preduzeća za sertifikaciju kvaliteta BVQI Hungary, i njena uspešnost potvrđena Sertifikatom 128860, izdatog 24. Marta 2003. godine.

          Zahvaljujući Vam se na dosadašnjoj saradnji, kao i na tome da ste nas odabrali za partnera, verujemo da će te uspešnost ovog razvoja sistema u narednom periodu i Vi uočiti na brojnim poljima.

Partneri