Imprimare pagina

Naša ponuda

Proizvodi od keramičkih vlakana - Familija proizvoda Insulfrax


- Manta, 1100 step.C
- Kaširana manta, 1100 step.C
- Pretopljeno vlakno, 1100 step.C
- Filc, 1100 step.C
- Papiri, 1100 step.C
- Samolepljiva papirna traka, 1100 step.C
- Ploča, 1100 step.C
- Materijal za popunu, 1100 step.C

KORISNI TEHNIČKO - INFORMATIVNI MATERIJALI
1. Proizvodi INSULFRAX

Partneri