Imprimare pagina

Naša ponuda

VATROSTALNE IZOLACIONE OPEKE 1300 - 1850 step.C


Karakterističan sastav porodice vatrostalnih opeka Silcaref je: Aluminijum-oksid, titani- jum-oksid i silicijum-oksid. Specificirane osobine zadržavaju do 1850 step.C. Raspolažu sa izvan- rednom mehaničkom, toplotnom i hemijskom stabilnošću na svakoj radnoj temperaturi.

KARAKTERISTIKE:

- Niska toplotna provodljivost
- Nizak toplotni kapacitet
- Visoka otpornost na pritisak 
- Velika hemijska stabilnost
- Dobro podnosi brze temperaturne promene

TEHNIČKI PODACI:
Radna temperatura 1300 ... 1850 step.C (u zavisnosti od tipa)
Gustina 580 ... 1550 kg/m3 (u zavisnosti od tipa)
Otpornost na pritisak 1,2 ... 13,5 N/mm2
Koeficijent toplotne provodljivosti 0,17 ... 0,94 W/m step.K (na 400 step.C)
0,25 ... 0,99 W/m step.K (na 1000 step.C)
MERE:
Standardni formati 229 x 114 x 64 mm
250 x 124 x 64 mm
Specijalna mera 800 x 600 x 150 mm (na poseban zahtev)


Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Vatrostalne opeke SILCAREF
Toplotno izolacioni materijali SILCA
Partneri