Imprimare pagina

Naša ponuda

Akustična manta - toplotni i zvučni izolator, 1250 step.C

          Struktura toplotno-izolacione mante Fiberfrax (R) Durablanket AC je u interesu prigušenja zvuka optimalizovana, zbog čega dobro podnosi vibracije.

KARAKTERISTIKE

- Dobra toplotna izolacija
- Dobro akustično prigušenje
- Dobro podnošenje vibracija
- Hemijska stabilnost

TEHNIČKI PODACI
Radna temperatura 1250 step.C
Temperatura omekšavanja 1760 step.C
Gustina 64 kg/m3, 128 kg/m3
Prečnik niti 3,5 ... 4 mikrona
Koeficijent toplotne provodljivosti

0,19 W/m step.K (na 600 step.C)
0,31 W/m step.K (na 1000 step.C)


 


Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Akustična manta FIBERFRAX
Partneri