Imprimare pagina

Naša ponuda

Manta od keramičkih vlakana, 1250-1430 step.C

          Manta Fiberfrax (R) Durablanket izrađuje se od keramičkih vlakana, penasto je lak materijal, nalik na vatu. Glavni sastojci su joj: SiO2 i Al2O3. Proizvedena je u potpunosti od neorganskih materijala, zbog čega ni kod prvog zagrevanja ne stvara dim.
          Neosetljiv je na hemijske uticaje (izuzetak čine: fluorovodonici, fosforne kiseline i koncentrovane alkalije).

OBLAST PRIMENE

- Visoko temperaturna peć za topljenje stakla
- Fleksibilna izolacija na cevima, odvodnicima dima
- Sistemi za zaštitu požara
- Zaptivke koje podnose visoke temperature
- Odstranjiva toplotno-izolaciona obloga na elementima mašina

TEHNIČKI PODACI 
Radna temperatura 1250 ... 1400 step.C (u zavisnosti od tipa)
Temperatura omekšavanja 1800 step.C
Gustina 64 kg/m3, 96 kg/m3, 128 kg/m3, 160 kg/m3
Koeficijent toplotne provodljivosti

0,15 W/m step.K (na 600 step.C)
0,31 W/m step.K (na 1000 step.C)

PAKOVANJE
Smotak u kartonskoj kutiji 14600 x 610 x 13 mm
10000 x 610 x 19 mm
7320 x 610 x 25 mm
5000 x 610 x 38 mm
3660 x 610 x 50 mm


Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Vatrostalna manta FIBERFRAX
Partneri