Imprimare pagina

Naša ponuda

Vatrostalni materijali za popunjavanje, 1200-1400 step.C


          Osnovni materijal Fiberfrax (R) Fraxfil mase za popunjavanje je keramičko vlakno, usled čega se sa keramičkim vlaknima kao toplotnim izolatorima - na polju: izolacije, podnošenja toplote i toplotnog širenja - ponašaju na istovetan način.

OBLAST PRIMENE

Popunjavanje - izolacija - teško dostupnih šupljina. 

KARAKTERISTIKE

- Toplotna izdržljivost
- Dobra sposobnost toplotne izolacije
- Hemijska stabilnost

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
Gustina 300 kg/m3 (suv)
1050 kg/m3 (vlažan)
Koeficijent toplotne provodljivosti  0,09 W/m step.K (na 800 step.C)
0,19 W/m step.K (na 1000 step.C)

          Za nanos odn. unošenje materijala za popunjavanje u šupljine, mogu se koristiti naprave za istiskivanje i injektiranje.

PAKOVANJE
- Kutija, odn. kanta 5 - 25 kg
- Tuba za istiskivanje od: 300 g, 600 g, 1500 gDokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Vatrostalni materijal za popunu FIBERFRAX Fraxfil
Partneri