Imprimare pagina

Naša ponuda

Alati za modelovanje i ostala pomoćna sredstva za rad          Alati za modelovanje služe kao kvalitetno priručno sredstvo za: brzo, lako, jednostavno, kvalitetno i raznovrsno oblikovanje gline-keramčke mase na grnčarskom kolu i u toku završne obrade.
          Ostala pomoćna sredstva su namenjena raznovrsnim potrebama kod: pripreme mase i glazure, nanosa materijala (glazure, engobe ili mase), prenošenje mera, kontrolu temperature, izrade profilisanih traka, mešanja; kao i lične zaštite u procesu izrade proizvoda od keramike. 

Partneri