Imprimare pagina

Naša ponuda


Polovna oprema, materijali i sirovine

1) Na prodaju sledeće sirovine i materijali:
    - Vitrolux (Litijum - feldspat), 4 tone
    - Dolomit, 3 tone
    - Kalcijumkarbonat, 2 tone i
    - Segerove piramide:
      3A, 50 kutije (100 komada/kutija)
      4A, 50 kutije (100 komada/kutija)
      5A, 50 kutije (100 komada/kutija)
      6A, 50 kutije (100 komada/kutija)
      7A, 50 kutije (100 komada/kutija).
    Mob. 061/6500-414

Partneri