Imprimare pagina

Naša ponuda

Osnovni materijali, sirovine i gipsevi

U grupu ovih materijala ubrojani su:

KORISNI TEHNIČKO - INFORMATIVNI MATERIJALI

1. Mlevna tela - HITO Technical Industries
2. Mlevna tela sa visokim sadržajem aluminijum oksida

Partneri