Imprimare pagina

Naša ponuda

Peći za žarenje


INTERKERÁM Kft kao predstavnik NABERTHERM Gmbh u Mađarskoj i Rumuniji, stoji na raspolaganju interesentima i korisnicima po pitanju uređaja za toplotnu obradu sa električnim i gasnim loženjem.

NABERTHERM Gmbh u naslovima:

•  Društvo je osnovano 1947. godine

•  Godišnji promet mu iznosi 35 Mio EUR 

•  Ima 300 inovativnih zaposlenih

•  150 000 partnera u celom svetu 

•  30 - 3000 step. Celzijusa u toplotnoj obradi

•  Nemačka preciznost i pouzdanost

Partneri sa kojima sarađuje:

•  GERO Hochtemperaturöfen Gmbh, Neuhausen
•  Hermes electronic Gmbh, Essen

Tipovi peći:


- Električne peći za keramičku industriju
- Peći za zanatlije i umetnike
- Peći za dekoraciju stakla, fusing i otpuštanje; kao i specijalne peći
- Laboratorijske peći (žarne, mufolne, polumufolne, itd.)
- Hobi peći - za mikro fusing
- Peći za toplotni tretman metala
- Livačke peći
- Specijalni uređaji za toplotnu obradu na visokim temperaturama
- Uređaji za toplotni tretman u industriji plastičnih masa
- Peći za zubnu tehniku
- Regulacija, automatizacija i dokumentiranje 

KORISNI TEHNIČKO - INFORMATIVNI MATERIJALI

Dimenzionisanje komornih električnih peći (PDF download) 

* Žarenje raku-a u peći na gas (PDF download)

Partneri