Imprimare pagina

Naša ponuda

Ostali vatrostalni materijali


Od ostalih vatrostalnih materijala u ponudi INTERKERAM Kft su sledeći izolacioni materijali na bazi keramičkih vlakana i dopunski materijali:
- Mante od keramičkih vlakana
- Pretopljena keramička vlakna
- Vakumom oblikovane ploče
- Pozadinske izolacije i
- Drugi vatrostalni materijali
 
 

Partneri