Imprimare pagina

Naša ponuda

Xpression - organske boje i medijumi 
za nisko temperaturne matrice          
(160 - 200 step.C)


          Matrice rađene Xpression organskim bojama i odgovarajućim medijumima peku se uglavnom na temperaturama od 160 do 200 step.C, dok se za predmete osetljive na temperaturu to je moguće ostvariti i na sobnim temperaturama. Sa Xpression matricama mogu da se dekoriraju veoma različiti materijali kao: drvo, plastične mase, porcelan, staklo, keramika, nerđajući čelik, eloksirani alumijijum, kao i lakirane površine.   Xpression boje sa niskom temperaturom pečenja (160 - 200 step. C)

 Serijski broj Boja Pantone kod 
 11 3601 zelena  green C 
 12 3601 plava 1  process blue C 
 12 3603 plava 3  reflex blue C 
 13 3601 žuta  yellow C 
 13 3602 narandžasta  orange 021 C 
 14 3601 crna  black C 
 14 3602 intenzivno crna   
 17 3601 crvena 1  warm red C 
 17 3602 crvena 2  red 32 C 
 17 3603 crvena 3  rubin red C 
 17 3604 crvena 4  rhodamine red C 
 17 3606 ljubičasta  violet C 
 19 3601 bela  white 
 19 3602 intenzivno bela   
 13 3604 zlatna 
 15 3601 srebrna 
 12 3640 cijan*  process cyan C 
 13 3640 žuta*  process yelow C 
 14 3640 crna*  process black C 
 17 3640 magenta*  process magenta C 
 12 3641 cijan*  process cyan C 
 13 3641 žuta*  process yelow C 
 14 3641 crna*  process black C 
 17 3641 magenta*  process magenta C  
 * 4 kolor boje

   Medijumi za niske temperature pečenja (160 - 200 step. C)

Serijski broj Vrsta medijuma - namena
 80 2039 prenosni lak  
 80 4500 medijum za sitotisak, ulje za sita  
 80 4510 zaštitni lak za ostvrdnjavanje na temperaturi  
 80 4511 zaštitni lak za ostvrdnjavanje na temperaturi, svileno mat  
 80 4512 zaštitni lak za ostvrdnjavanje na sobnoj temperaturi, može se primenjivati zajedno sa skrobnim dodatkom 80 4513  
 80 4513 skrobni dodatak uz zaštitni lak 80 4512  
 80 4515 dodatak  
 80 4516 dodatak  
 80 4520 poboljšavač vezivanja  
 80 4521 dodatak za povećanje otpornosti u mašini za suđe 
                                            


Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Xpression - Organske boje za nisko temperaturne matrice
Xpression - Fashion Colours 2013 (na engleskom jeziku)
Lak za svlačenje 80 2039
Dodatak 80 4516
Jednokomponentni zaštitni lak 80 4540
Dvokomponentni zaštitni lak 80 4542
Otvrdnjivač 80 4543
Serija dekornih boja Xpression
Xpression - Effect Colors for Low Temperature Decals (na engleskom jeziku)
Xpression - Organic Colors for Low Temperature Decals (na engleskom jeziku)
Dodatak 804515 - Karakteristike
Dodatak 80 4515 - Način primene
Dodatak 80 4516 - Karakteristike
Dodatak 80 4516 - Način primene
80 4520 - Printing paste to improve the adhesion on plastics (na engleskom jeziku)
Partneri