Imprimare pagina

Naša ponuda

Porcelanske i visokotemperaturne glazure


          Dole prikazana serija se može koristiti za glaziranje predmeta od kamenine i poluporcelana. Glazure u zavisnosti od uslova žarenja mogu imati sjajnu, polumat ili mat površinu. Sjajne glazure se mogukoristiti i kod izrade posuđa za jelo, a mat glazure samo sa ograničenjima. Glazure su bezolovne. Sastav pojedinih glazura omogućava glaziranje na sirovo, i obezbeđuje široki interval žarenja (na pr. K-51). Kod žarenja mora se voditi računa o sklonosti glazura ka slivanju, zbog čega je preporučljivo probno žarenje. Svaka glazura je opremljena sa odgovarajućim dodatkom za stabilizaciju (lebdenje), to je upotrebiva odmah nakon razmuljivanja. Prilikom nanosa na sirovi crep svrsishodno je dodavanje glazuri 0,05-1 % lepka (Optapix). Kod korišćenjaglazura pridržavati se važećih pravila zaštite na radu.

Uzorci boja porcelanskih i visokotemperaturnih glazura
       
 K - 8  K - 51  5131   526
 bezbojna   sjajna bela  sjajna bela   sjajna bela
       
 K - 21  K - 6  K - 134  K - 12
 bela polumat  mat bela  bela polumat  bela mat
       
 K - 5/12  T - 333  K - 5/15  206/Fe
 žuta  ružičasta     braon
       
 206/Fe   Voda  Tirkiz  S 183
   zelena    srednje plava
       
  K - 83  450/90  Z 6  
 tamno plava  crna   uljno zelena  
Karakteristike porcelanskih i visokotemperaturnih glazura
Oznaka Tip Boja Oblast žarenja (step.C)
452 sjajna transparentna 1200 - 1300
584 sjajna transparentna 1320 - 1360
562/3 sjajna transparentna 1320 - 1360
K 8 sjajna transparentna 1200 - 1220
K 51  sjajna transparentna 1200 - 1220
51-31 sjajna bela 1200 - 1220
526 masnog sjaja bela 1200 - 1220
K 21  mat boje kosti 1200 - 1220
K 134  pokrivna, mat bela 1200 - 1220
K 5-12 pokrivna, sjajna sunce žuta 1180 - 1200
K 84  pokrivna, sjajna bordo 1180 - 1200
Pena zelena pokrivna, sjajna svetlo zelena 1180 - 1200
Tirkizna pokrivna, mat tirkizno plava 1180 - 1200
S 183 pokrivna, sjajna srednje plava 1180 - 1200
K 83 pokrivna, sjajna tamno plava 1180 - 1200
Z 6 masnog sjaja uljano zelena 1180 - 1200
masnog sjaja oker žuta 1180 - 1200
206 Fe efektna, polumat žućkasto braon 1180 - 1200
206 Cu efektna, polumat svetlo zelena 1180 - 1200
K 5/15 pokrivna, sjajna tamno braon 1180 - 1200
450/9 pokrivna, sjajna tamno braon 1180 - 1200

Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Glazura EH 457T
Partneri