Imprimare pagina

Naša ponuda

Segerove piramide i Ortonove kupe za određivanje temperature


Seger-ovi konusi, za temperature u oblasti 500 - 1400 step.C 

Proizvođač:  Reimbold & Strick (Nemačka) 
Visina: 70 mm
Jedinično pakovanje: kutija (100 komada)

Orton-ove kupe, za temperaturnu oblast 500 - 1400 step.C 

Proizvođač: The Orton Jr. Ceramic Foundation (USA)
Visina: 70 mm
Jedinično pakovanje: kutija (50 komada)

Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Uporedna tabela SEGER piramida i ORTON kupa
Partneri