Traženje vesti

Imprimare pagina

Vesti

Još manje respirabilnog SiO2

28-03.-2017

Udruženje Proizvođača Izolacionih Materijala, Rudarski Savez Mađarske, Savez Proizvođača Cementa-, Betona i Kreča Mađarske, Savez Keramičara Mađarske i Savez Ciglara Mađarske; oblikovali su zajednički stav prema izmenama Direktive 2004/37/EZ (Carcinogens and Mutagens Directive) Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope, koja je u toku (COM(2016) 248). Ona se tiče zaštite zaposlenih; koji su izloženi rizicima prilikom rada sa mutagenim materijalima, i materijalima koji izazivaju rak. 
Predstavljene industrijske grane podržavaju predlog izmene granične vrednosti respirabilnog SiO2 na 0,1 mg/m3; koja je podjednako osnovana i sa aspekta naučne procene, ali i sa gledišta ostvarivosti. Usvajanje granične vrednosti koja je ispod ove, smatraju neopravdanim.Vrednovanje materijala koji dolaze u kontakt sa namirnicama

VIII Kongres Savremene Industrije Glinenih Proizvoda Srbije

Technargilla 2018

Sajam Ceramitec 2018

Fenomenalan festival sa grnčarima

Međunarodna naučna konferencija o keramici u Budimpešti

Pažnja, stupila je na snagu CLP uredba

Zbirka keramike može se posećivati i "on-line"

Glavna nagrada od 1 miliona forinti na V Međunarodnom Trienalu Silikatne Umetnosti
Partneri