Traženje vesti

Imprimare pagina

Vesti

Pažnja, stupila je na snagu CLP uredba

19-06-2017

Ona preduzeća, koja proizvode opasne hemijske materije, odnosno isporučuju u Evropski Ekonomski Prostor (EU plus Island, Lihtenštajn i Norveška); trebaju odgovarati  propisima iz uredbe o razvrstavanju materijala is smesa, njihovom označavanju-etiketiranju i pakovanju (CLP uredba).
CLP uredba: na koga se odnosi, i kako udovoljiti propisima?
Uredba o razvrstavanju materijala is mesa, njihovom označavanju-etiketiranju i pakovanju; odnosi se na široki krug preduzeća, i to na:
• proizvođače,
• importere i re-importere materijala/smesa,
• proizvođače nekih određenih artikala,
• izrađivače i distributere,
• prodavce na malo.
Opasnosti od hemijskih materija saopštavaju se na etiketama i sigurnosnim listama, putem standardnih rečenica i piktograma.
Na mesto starih izraza stupili su novi:
• na mesto pripravka, mešavina;
• na mesto opasnog,  rizičan;
• na mesto simbola,  piktogram;
• na mesto standardne rečenice za označavanje karaktera rizika, 
   upozoravajuća rečenica;
• na mesto sigurnosne rečenice, rečenica koja se odnosi na mere zaštite;
• a na mesto znakova opasnosti, stupaju znakovi upozorenja (na pr. 
   Opasnost, Pažnja!).
Uobičajene simbole narandžaste boje koji označavaju opasnost, postepeno zamenjuju novi, crvenom uokvireni piktogrami.

Više možete saznati ovde >>


Vrednovanje materijala koji dolaze u kontakt sa namirnicama

VIII Kongres Savremene Industrije Glinenih Proizvoda Srbije

Technargilla 2018

Sajam Ceramitec 2018

Fenomenalan festival sa grnčarima

Međunarodna naučna konferencija o keramici u Budimpešti

Zbirka keramike može se posećivati i "on-line"

Glavna nagrada od 1 miliona forinti na V Međunarodnom Trienalu Silikatne Umetnosti

Još manje respirabilnog SiO2
Partneri